Thông tin tài trợ

Vui lòng liên hệ race@longbienmarathon.com hoặc gọi 090 221 2310 để nhận Hồ sơ Tài trợ 

Kính mời Quý công ty & Đối tác tham khảo Hồ sơ Tài trợ dưới đây. Vui lòng liên hệ Longbien Marathon để nhận được thông tin về quyền lợi tài trợ.


TẢI VỀ HỒ SƠ TÀI TRỢ  TRUY CẬP FACBEOOK GIẢI CHẠY