Miễn trừ trách nhiệm

Đây là một văn bản quan trọng ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của người tham gia. Hãy đọc nó thật cẩn thận. Việc đăng ký của người tham gia thể hiện sự chấp thuận của bạn với các điều khoản, điều kiện của giải cũng như bản xác nhận từ bỏ các quyền đòi hỏi, yêu cầu bồi thường và gánh vác rủi ro này, đồng thời người tham gia đã hiểu, đồng ý và đảm bảo thực hiện theo các giao ước sau đây trước khi tham gia giải chạy Long Biên Marathon (sau đây gọi tắt là “Sự kiện”):


1. Tôi hiểu rằng chạy bộ là một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro với sức khỏe cá nhân tôi nếu không chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng trước khi tham gia giải. Tôi tuyên bố, theo như điều kiện để tham dự Long Biên Marathon, rằng tôi đã luyện tập đủ cho sự kiện này và rằng tôi không nhận thấy có bệnh tật, chấn thương hoặc điều bất khả về thể chất nào có thể gây ra thương tích hoặc tử vong cho tôi trong khi tham dự sự kiện.


2. Trong trường hợp tôi nhận ra một vấn đề về sức khoẻ nào, hoặc tôi bị ốm hoặc bị thương trước khi hoặc trong khi diễn ra sự kiện, tôi sẽ rút khỏi sự kiện.


3. Tôi đồng ý tuân theo mọi quyết định của ban tổ chức cuộc thi liên quan đến khả năng của mình để hoàn thành đường chạy một cách an toàn. Tôi chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến cuộc thi, những trường hợp không thể bảo đảm hoàn toàn, từ chấn thương nhẹ đến nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn việc trượt chân hay té ngã, va chạm với người khác, ảnh hưởng của thời tiết, giao thông, các điều kiện của đường chạy và cả tử vong, tôi hoàn toàn hiểu và thừa nhận tất cả những điều đó.


4. Tôi tự gánh vác rủi ro và trách nhiệm cũng như không đòi bồi thường, yêu cầu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thương tích nào, sự tử vong hoặc hư hại về tài sản là kết quả của việc tham gia Sự kiện của tôi.


5. Tôi đồng ý rằng nếu tôi bị thương hoặc cần được trợ giúp về y tế, những người tổ chức Sự kiện có thể thu xếp điều trị y tế và vận chuyển cấp cứu nếu những người tổ chức Sự kiện thấy cần thiết, với chi phí do tôi chịu. Tôi đồng ý rằng tôi tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm đối với chi phí y tế và vận chuyển y khoa.


6. Tôi, chính tôi hoặc bất cứ ai có quyền thay mặt tôi, đồng ý miễn trách nhiệm và không gây thiệt hại cho những người tổ chức Sự kiện, những quan chức, nhân viên, đại lý, tình nguyện viên, đối tác hợp đồng, các cơ quan công quyền, người sở hữu đất và các nhà tài trợ, khỏi bất kỳ các yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, quyền lợi hoặc lý do khởi tố, kiện tụng, chi phí và thủ tục tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào, do tôi thực hiện, hoặc thay mặt cho tôi hoặc bởi các bên khác, xuất phát từ bất kỳ thương tích, mất mát, hư hại hoặc tử vong xảy ra với tôi hoặc với tài sản của tôi là kết quả của việc tôi tham gia Sự kiện, dù là do sơ suất, phá vỡ hợp đồng hoặc bất kỳ lý do nào khác.


7. Tôi đồng ý cho Ban tổ chức sử dụng tên, kết quả cuộc đua, ảnh, video, truyền thông đa phương tiện hoặc phim của tôi được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào bởi ban tổ chức sự kiện mà không phải trả phí hoặc đền bù.


8.  Tôi đồng ý tuân theo các quy định, điều luật, điều kiện của Sự kiện và những chỉ dẫn của ban tổ chức Sự kiện. (Ðiều kiện tham gia)


9. Tôi xác nhận rằng ban tổ chức Sự kiện có thể thay đổi đường chạy so với nội dung quảng cáo mà không cần thông báo nếu ban tổ chức Sự kiện thấy việc này là cần thiết. Tôi cũng xác nhận rằng ban tổ chức Sự kiện có thể huỷ Sự kiện do các điều kiện bất khả kháng liên quan đến thời tiết, các hoạt động chính trị, khủng bố, và những sự kiện tương tự. Và trong các trường hợp như vậy, lệ phí tham dự của tôi sẽ không được hoàn lại.