Giải thưởng

Trao giải

Giải thưởng chung cuộc sẽ được trao cho tất cả các nội dung, nam và nữ ở vị trí Nhất - Nhì - Ba.

Finisher Medal

Các vận động viên hoàn thành cự ly 42km, 21km, 10km, và 5km trong thời gian quy định sẽ nhận được Kỷ Niệm Chương Hoàn Thành - Finisher Medal.

Giải thưởng từ nhà tài trợ

Tổng giải thưởng