Đăng ký vào nhóm

Dưới đây là hướng dẫn lập nhóm và đăng ký vào nhóm để hưởng các ưu đãi dành cho nhóm.

1. Sau khi lập tài khoản trên Cổng đăng ký RaceVietnam, quản trị nhóm trang tài khoản cá nhân và ấn vào mục "Lập nhóm" để tạo nhóm.
2. Sau khi quản trị nhóm đã lập nhóm, các thành viên trong nhóm khi đăng ký tham gia có thể vào mục "Tên nhóm",chọn tên nhóm mà quản trị nhóm đã lập để đăng ký nhóm như sau