Giải thưởng

Trao giải

Giải thưởng chung cuộc sẽ được trao cho tất cả các nội dung, nam và nữ ở vị trí Nhất - Nhì - Ba.

Finisher Medal

Các vận động viên hoàn thành cự ly 42km, 21km, 10km, và 5km trong thời gian quy định sẽ nhận được Kỷ Niệm Chương Hoàn Thành - Finisher Medal.

Giải thưởng từ nhà tài trợ

Thông tin về giải thưởng hấp dẫn từ các Nhà tài trợ, vui lòng xem trong bảng dưới đây.


Giải thưởng sẽ được cập nhật sớm đến các VĐV.