Nhận Race Kit

Thông tin nhận Race-kit

Thời gian:

  • 09:00-20:00 ngày 25/10/2018-27/10/2018

Địa chỉ: Savico Mega Mall Long Biên

Tìm trên Google Maps

Tới nhận race kit trực tiếp:

  • Vui lòng mang CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Vui lòng mang xác nhận Đăng ký và thanh toán thành công

Nhận Race-kit theo nhóm, nhận hộ Race kit:

  • Vui lòng mang theo Đơn đăng ký theo mẫu dưới đây, đã được người uỷ quyền điền đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin uỷ quyền, và kí sẵn
  • Vui lòng mang 1 bản photocopy CMND/Hộ chiếu của người uỷ quyền
  • Vui lòng mang xác nhận Đăng ký và thanh toán thành công của người uỷ quyền
  • Người tới nhận Race-kit vui lòng mang CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực

Đơn đăng ký Tiếng Việt  Đơn đăng ký Tiếng Anh

Mọi thắc mắc liên quan đến giải chạy vui lòng liên hệ race@longbienmarathon.com hoặc Hotline 090 221 2310.