Giải thưởng

Trao giải

Giải thưởng chung cuộc sẽ được trao cho tất cả các nội dung, nam và nữ ở vị trí Nhất - Nhì - Ba.

Finisher Medal

Các vận động viên hoàn thành cự ly 42km, 21km, 10km, và 5km trong thời gian quy định sẽ nhận được Kỷ Niệm Chương Hoàn Thành - Finisher Medal.

Giải thưởng từ nhà tài trợ

Thông tin về giải thưởng hấp dẫn từ các Nhà tài trợ, vui lòng xem trong bảng dưới đây.

Cự ly Thứ tự Nam Nữ
Full Marathon 42K

Nhất
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 2,000,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GEL-KAYANO 25 trị giá 4,199,000 thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU 
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 4,600,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại P Moments trị giá 500,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 2,000,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GEL-KAYANO 25 trị giá 4,199,000 thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU 
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 4,600,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại P Moments trị giá 500,000 VND
Nhì
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GT-2000 trị giá 3,199,000 thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU 
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại P Moments trị giá 300,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GT-2000 trị giá 3,199,000 thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU 
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại P Moments trị giá 300,000 VND
Ba
 • 01 Áo thun trị giá 1,119,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại P Moments trị giá 200,000 VND
 • 01 Áo thun trị giá  1,199,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại P Moments trị giá 200,000 VND
Half Marathon 21K

Nhất
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GEL-KAYANO 25 trị giá 4,199,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 4,600,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 500,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GEL-KAYANO 25 trị giá 4,199,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 4,600,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 500,000 VND
Nhì
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,000,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GT-2000 trị giá 3,199,000đ  thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 300,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,000,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi GT-2000 trị giá 3,199,000đ  thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 300,000 VND
Ba
 • 01 Áo thun trị giá  1,199,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 200,000 VND
 • 01 Áo thun trị giá  1,199,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 áo Compression XRTM của thương hiệu 2XU
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 200,000 VND
Breaking 10K

Nhất
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,000,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi Noosa FF 2 trị giá 3,199,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 2,800,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 500,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 1,000,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi Noosa FF 2 trị giá 3,199,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 2,800,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 500,000 VND
Nhì
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi Gel- Torrance trị giá 1,699,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 300,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi Gel- Torrance trị giá 1,699,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 300,000 VND
Ba
 • 01 Áo thun trị giá  829,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 200,000 VND
 • 01 Áo thun trị giá  829,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 200,000 VND
Milestone 5K

Nhất
 • 01 đôi GT-1000 trị giá 2,679,000 và 01 áo thun trị giá 499,000 thương hiệu ASICS
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 2,800,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 500,000 VND
 • 01 đôi GT-1000 trị giá 2,679,000 và 01 áo thun trị giá 499,000 thương hiệu ASICS
 • 01 thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 01 Voucher trị giá 2,800,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 10 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 10 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 500,000 VND
Nhì
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi Gel- Torrance trị giá 1,499,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 300,000 VND
 • 01 Phiếu mua hàng trị giá 500,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 đôi Gel- Torrance trị giá 1,499,000đ thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 90 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ 
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 300,000 VND
Ba
 • 01 Áo thun trị giá  499,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 200,000 VND
 • 01 Áo thun trị giá  499,000 và Mũ trị giá 729,000 của thương hiệu ASICS
 • 01 Voucher trị giá 1,610,000 VND khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Hồng Ngọc
 • 01 Voucher trị giá 3,600,000 VND tại phòng khám ICCARE
 • 05 buổi massage 60 phút tại Tre Boutique và 5 thẻ giảm giá trị giá 50,000 VND/thẻ
 • Voucher mua tại cửa hàng P Moments trị giá 200,000 VND

* Màu sắc sản phẩm tài trợ tùy theo kho có sẵn của Nhà tài trợ
** Giá trị sản phẩm là giá niêm yết của nhà tài trợ tại thời điểm công bố
*** Thông tin giải thưởng mang tính chất thông tin và có thể thay đổi đến 2 tuần trước thời điểm giải chạy diễn ra