Giải thưởng

Trao giải

Giải thưởng chung cuộc sẽ được trao cho tất cả các nội dung, nam và nữ ở vị trí Nhất - Nhì - Ba.

Finisher Medal

Các vận động viên hoàn thành cự ly 42km, 21km, 10km, và 5km trong thời gian quy định sẽ nhận được Kỷ Niệm Chương Hoàn Thành - Finisher Medal.

Giải thưởng từ nhà tài trợ

Thông tin về giải thưởng hấp dẫn sẽ được cập nhật từ ban tổ chức cũng như các nhà tài trợ. 

Cự ly Thứ tự Nam Nữ
Full Marathon 42K

Nhất
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 10,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST trị giá 4,695,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 10,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST X ATR trị giá 4,695,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
Nhì
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 5,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST trị giá 4,695,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 5,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST X ATR trị giá 4,695,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
Ba
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 3,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST trị giá 4,695,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 3,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST X ATR trị giá 4,695,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
Half Marathon 21K

Nhất
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 5,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST trị giá 4,695,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 5,000,000
 • Một đôi adidas UltraBOOST X ATR trị giá 4,695,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
Nhì
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 3,000,000
 • Một đôi adidas PureBOOST trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 3,000,000
 • Một đôi adidas PureBOOST X trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
Ba
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,500,000
 • Một đôi adidas PureBOOST trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,500,000
 • Một đôi adidas PureBOOST X trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
Breaking 10K

Nhất
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 3,000,000
 • Một đôi adidas PureBOOST trị giá 3,695,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 3,000,000
 • Một đôi adidas PureBOOST X trị giá 3,695,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
Nhì
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,500,000
 • Một đôi adidas PureBOOST trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,500,000
 • Một đôi adidas PureBOOST X trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
Ba
 • Một đôi adidas PureBOOST trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
 • Một đôi adidas PureBOOST X trị giá 3,695,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
Milestone 5K

Nhất
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 2,000,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 2,000,000
 • Một thẻ tập 6 tháng toàn thời gian tại Renaissance Swimming and Fitness Aeon Mall Long Biên trị giá 15,840,000
 • 10 buổi massage 90 phút và 10 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 3,800,000
Nhì
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,500,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,500,000
 • 5 buổi massage 90 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,850,000
Ba
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,000,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000
 • Phiếu mua hàng adidas trị giá 1,000,000
 • 5 buổi massage 60 phút và 5 thẻ giảm giá 50,000 tại TRE Boutique Massage tổng trị giá 1,550,000

* Màu sắc sản phẩm tài trợ tùy theo kho có sẵn của Nhà tài trợ
** Giá trị sản phẩm là giá niêm yết của nhà tài trợ tại thời điểm công bố
*** Thông tin giải thưởng mang tính chất thông tin và có thể thay đổi đến 2 tuần trước thời điểm giải chạy diễn ra